Ons bier heeft een bijzonder goede, maatschappelijke bijsmaak!

Bier en stageplaatsen zijn bij Stadsbrouwerij Dordrecht onlosmakelijk verbonden. Wij zijn een onderwijsleerbedrijf en trots op het heerlijke bier dat wij maken. Maar minstens even trots op de stageplaatsen die wij jaarlijks bieden aan tientallen leerlingen. De vaste bemanning aan de brouwketels, de vulapparatuur, de etiketteermachine en de inpaktafels bestaat uit stagiaires van het Da Vinci College, het Wellant College en/of de Hans Petri School en ervaren begeleiders.
Het brouwproces en de verwerkingsactiviteiten daarna lenen zich uitstekend voor het opdoen van werkervaring. In een stage van ongeveer tachtig uren leren de leerlingen de werkprocessen onder de knie krijgen, van het malen van de grondstoffen tot en met het inpakken in cadeauverpakking van het eindproduct. Maar even belangrijk zijn ervaringen als op tijd komen en werkdiscipline in het algemeen, het omgaan met collega's en begeleiders en het zelfstandig en nauwkeurig werken.

Stage als schakel naar een betere toekomst

Voor de stagiaires die bij ons brouwen is deze stage vaak de eerste werkervaring. Hun eerste doel is het behalen van het Entree-diploma, waarna zij eventueel kunnen doorstromen naar hogere MBO-niveaus. (Bij de Hans Petri School behoren stages tot de reguliere opleiding.) Het zijn veelal jonge mensen die (nog) geen diploma's hebben die hen een redelijke kans op de arbeidsmarkt geven. Dat kan zijn omdat er allerlei omstandigheden waren die het afmaken van de school belemmerden.
Andere leerlingen zijn nog maar kort in Nederland, hebben in hun land van herkomst wel de nodige opleidingen gedaan, maar worden hier geconfronteerd met een groot taalprobleem. Voor enkele interviews met leerlingen, zie de nieuwsbrief.

Door de bijna één-op-één-begeleiding, de flexibiliteit en het enthousiasme van de begeleiders en de aard van de werkzaamheden, werken veel leerlingen, vaak ongemerkt, ook aan hun zelfvertrouwen. De stage eindigt met het uitreiken van een certificaat, vaak het eerste 'diploma', waar de leerlingen behoorlijk trots op zijn. Om de stages goed voor te bereiden en in te passen in de opleiding hebben wij regelmatig contact met directie, docenten en stagecoördinatoren van het Da Vinci College, het Wellant College en de Hans Petri School. Zo halen de leerlingen het maximale uit hun stage en kunnen zij goed vervolgstappen zetten in hun opleiding; werken plus leren of MBO niveau 1 of 2.

Behalve het bieden van stageplaatsen geven wij soms ook opdrachten op projectbasis aan MBO-leerlingen. Zo maakten leerlingen van het Da Vinci College, afdeling Art & Design de ontwerpen van onze verpakkingen en etiketten. Bij speciale gelegenheden treden leerlingen op als gastvrouw of mogelijk als rondleider.